TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 9930682008324

Họ tên người nộp: NGUYỄN VĂN THIỆU
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN VĂN THIỆU
Địa chỉ: ẤP GIỒNG NHÃN, XÃ HIỆP THÀNH
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
9
6
7
 Đang online: 33