TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7605021902729

Họ tên người nộp: Cao Tuấn khoa và Nguyễn Ngọc Trân
Tổ chức/Cá nhân: Cao Tuấn khoa và Nguyễn Ngọc Trân
Địa chỉ: ấp Tam Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký kết hôn
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 27/11/2020
Ngày hẹn trả: 30/11/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
9
0
5
 Đang online: 31