TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3227172001267

Họ tên người nộp: Nguyễn Văn Hiền
Tổ chức/Cá nhân: Nguyễn Tuyết Sương
Địa chỉ: ấp Khúc Tréo B
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 16/10/2020
Ngày hẹn trả: 23/10/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
1
8
4
5
7
 Đang online: 121