TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2705182000528

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN VĂN TÙNG
Địa chỉ: ẤP 19
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 15/01/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
9
3
2
 Đang online: 42