TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2130652003561

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: VŨ VĂN THÂN
Địa chỉ: ẤP THỊ TRẤN A, THỊ TRẤN HÒA BÌNH
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 13/01/2021
Ngày hẹn trả: 18/01/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
8
7
8
 Đang online: 19