TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1092718200347

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Lưu Tài Khến
Địa chỉ: Ấp Giồng Giữa A
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 27/11/2020
Ngày hẹn trả: 04/01/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
9
6
1
 Đang online: 38