TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1072720200203

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: LÊ BÉ NGOAN
Địa chỉ: 98/3 ấp Giồng Giữa
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 27/11/2020
Ngày hẹn trả: 02/12/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
5
8
7
9
8
3
 Đang online: 32