TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050521203186

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: LÂM NGỌC BÍCH
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/01/2021
Ngày hẹn trả: 26/01/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
8
1
0
8
4
2
 Đang online: 346