TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050518200204

Họ tên người nộp: TRẦN VĂN ĐIỆN
Tổ chức/Cá nhân: TRẦN VĂN ĐIỆN
Địa chỉ: Khóm 8
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/10/2020
Ngày hẹn trả: 06/11/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
3
2
8
1
3
 Đang online: 78