TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050517201330

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: DƯƠNG THẾ LINH
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 22/01/2021
Ngày hẹn trả: 22/02/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
8
1
0
8
6
8
 Đang online: 304