TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1050110202943

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: LÂM THỊ THU NGUYỆT
Địa chỉ: Phường 8
Lĩnh vực: Chứng thực
Tên hồ sơ: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 31/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
3
8
1
0
0
 Đang online: 98