TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 1022618200660

Họ tên người nộp: VÕ THANH XUÂN
Tổ chức/Cá nhân: VÕ CHEN
Địa chỉ: 06 KTT Câu lạc bộ hưu trí Khóm 4
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/10/2020
Ngày hẹn trả: 23/11/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
1
8
1
6
7
 Đang online: 255