TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 0809082001178

Họ tên người nộp: Dương Quốc Khải
Tổ chức/Cá nhân: Công ty TNHH Văn Tươi Bạc Liêu
Địa chỉ: Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu
Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở
Tên hồ sơ: Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 30/10/2020
Ngày hẹn trả: 19/11/2020

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
3
2
7
8
1
 Đang online: 68