TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 34 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một hoặc nhiều tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Ban Dân tộc và tôn giáo Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
2
9
3
0
6
 Đang online: 283