THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÂM THỊ TUYẾT MAI Sao y bản chính cho LÂM THỊ TUYẾT MAI Chứng thực UBND phường 8
2 LÂM THỊ TUYẾT MAI Sapo y bản chính cho LÂM THỊ TUYẾT MAI Chứng thực UBND phường 8
3 LÂM VĂN PHƯỚC Sao y bản chính cho LÂM VĂN PHƯỚC Chứng thực UBND phường 8
4 LÂM THỊ THU NGUYỆT Sao y bản chính cho LÂM THỊ THU NGUYỆT Chứng thực UBND phường 8
5 LÂM THỊ THU NGUYỆT Sao y bản chính cho LÂM THỊ THU NGUYỆT Chứng thực UBND phường 8
6 TRẦN THỊ NGỌC MAI Đăng ký khai sinh quá hạn cho TRẦN THỊ NGỌC MAI Hộ tịch UBND phường 8
7 TRẦN VĂN ĐIỆN Đăng ký khai sinh cho TRẦN VĂN ĐIỆN Hộ tịch UBND phường 8
8 Nguyễn Văn Tám chứng thực bản sao cho Nguyễn Văn Tám Chứng thực UBND Thị trấn Châu Hưng
9 NGUYỄN THỊ TRẮNG đăng ký lại khai sinh cho NGUYỄN THỊ TRẮNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 Lê Minh Hung-Lê Thị Thanh Tuyền chứng thực hợp đồng cho Lê Minh Hung-Lê Thị Thanh Tuyền Chứng thực UBND Thị trấn Châu Hưng

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
2
9
3
0
6
 Đang online: 261