THÔNG BÁO BỔ SUNG, HOÀN THIỆN LẠI HỒ SƠ

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 2316292007916 Đề nghị chủ hồ sơ Lê Thị ẢNH bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316292007916 TB_TREHAN
2 0311752000728 Đề nghị chủ hồ sơ TRƯƠNG THỊ BÊ bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311752000728 TB_TREHAN
3 2110442006783 Đề nghị chủ hồ sơ TRẦN VĂN HÓA bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2110442006783 TB_TREHAN
4 2316252012781 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Hạnh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 2316252012781 TB_TREHAN
5 0311682000250 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thành Niên bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311682000250 TB_TREHAN
6 0311812000093 Đề nghị chủ hồ sơ Huỳnh Út Mười bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311812000093 TB_TREHAN
7 0311442003822 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Thị Nhung bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311442003822 TB_TREHAN
8 0311682000171 Đề nghị chủ hồ sơ Dương Văn Huỳnh bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311682000171 TB_TREHAN
9 0311682000199 Đề nghị chủ hồ sơ Nguyễn Văn Tốt bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311682000199 TB_TREHAN
10 0311682000205 Đề nghị chủ hồ sơ Trần Văn Thu bổ sung hồ sơ có mã biên nhận: 0311682000205 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
0
3
2
9
3
0
6
 Đang online: 257