DỊCH VỤ NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG

Thủ tục hành chính:

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mã thủ tục hành chính: 1.001055.000.00.00.H04

Đơn vị:

UBND Thị trấn Châu Hưng

THÔNG TIN NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

Họ và tên *

Số CMND *

Email *

Điện thoại *

Địa chỉ *

Tỉnh/Quận, Huyện/Phường, Xã