TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-210916-0028

Họ tên người nộp: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
Tổ chức/Cá nhân: NGUYỄN THỊ CẨM TÚ
Địa chỉ: 4
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 21/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
8
8
2
8
1
3
 Đang online: 646