TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 125 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí

Mức 3

Đăng ký

4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí

Mức 3

Đăng ký

5 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao Động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

6 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao Động tiền lương

Mức 3

Đăng ký

7 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện Lâm nghiệp

Mức 3

Đăng ký

8 Hỗ trợ dự án liên kết Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Gia đình

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
9
5
3
8
5
 Đang online: 540