TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 39 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư Sở Xây dựng - Tỉnh Bạc Liêu Kinh doanh bất động sản

Mức 3

Đăng ký

2 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng

Mức 3

Đăng ký

4 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

5 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng Mức 2
6 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và công sở Mức 2
7 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và công sở Mức 2
8 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và công sở Mức 2
9 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Cơ quan có thẩm quyền do UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp quản lý. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Mức 2
10 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Cơ quan có thẩm quyền do UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phân cấp quản lý. Quản lý chất lượng công trình xây dựng Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
6
5
7
4
6
 Đang online: 94