TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

3 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

6 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Mức 3

Đăng ký

7 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt: văn bản thông báo và nêu rõ lý do Việc làm

Mức 3

Đăng ký

8 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
8
4
8
7
7
 Đang online: 118