TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 6121 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực hoạt động Xây dựng

Mức 3

Đăng ký

3 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Mức 3

Đăng ký

4 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục đổi tên quỹ. Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức phi chính phủ

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Mức 3

Đăng ký

8 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
3
9
6
0
4
 Đang online: 137