TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
2 Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2
3 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
2
5
4
5
9
 Đang online: 228