TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 64 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

7 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

8 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Việc làm

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
7
7
6
1
3
 Đang online: 72