TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 8 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

5 Đăng ký khai sinh Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
1
1
6
0
5
 Đang online: 215