TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 88 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

2 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa Đường thủy nội địa

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Giao thông Vận tải Du lịch

Mức 4

Đăng ký

5 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

7 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

9 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

10 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
6
7
4
9
4
9
 Đang online: 353