TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 5 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

2 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

4 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lao động tiền lương

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
4
5
9
7
2
 Đang online: 211