TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 18 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu Thú y

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 4

Đăng ký

6 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y Mức 2
7 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y Mức 2
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Chi cục chăn nuôi và thú y Thú y

Mức 3

Đăng ký

9 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu Thú y

Mức 3

Đăng ký

10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu. Thú y

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
8
0
8
9
4
5
 Đang online: 276