TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 12 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

2 Cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực

Mức 4

Đăng ký

3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp, UBND cấp xã/phường Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

4 Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

5 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

7 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

8 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

9 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, mà di sản là động sản. Phòng Tư pháp Chứng thực

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
7
5
3
7
7
4
 Đang online: 136