TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 69 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Mức 4

Đăng ký

2 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Mức 4

Đăng ký

3 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Mức 4

Đăng ký

4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

6 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

7 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp (Mới) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

8 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Mới) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

9 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

10 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
9
0
9
4
2
4
0
 Đang online: 164