TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 7605172005715

Họ tên người nộp: Huỳnh Kim Long
Tổ chức/Cá nhân: Huỳnh Kim Long
Địa chỉ: ấp nam Hưng
Lĩnh vực: Hộ tịch
Tên hồ sơ: Đăng ký lại khai sinh
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 04/03/2021
Ngày hẹn trả: 10/03/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
4
1
0
6
9
 Đang online: 404