THÔNG BÁO HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 HUỲNH VĂN ẤU ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho HUỲNH VĂN ẤU Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
2 NGUYỄN THỊ MAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN THỊ MAI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
3 NGUYỄN THỊ MUNG ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho NGUYỄN THỊ MUNG Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
4 HOÀNG THỊ LÀI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho HOÀNG THỊ LÀI Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
5 TRẦN THANH BÌNH ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THANH BÌNH Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
6 TRẦN THỊ LOAN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho TRẦN THỊ LOAN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
7 LÂM THANH ĐIỆN ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÂM THANH ĐIỆN Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
8 LÂM VĂN KHIẾT ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÂM VĂN KHIẾT Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
9 LÂM KHIẾT EM ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH cho LÂM KHIẾT EM Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú
10 PHAN THANH THÚY Đăng ký lại khai sinh cho PHAN THANH THÚY Hộ tịch UBND Xã Hưng Phú

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
1
3
0
4
8
6
 Đang online: 162