TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.24.24.H04-210922-0052

Họ tên người nộp: TRẦN THỊ LÀI
Tổ chức/Cá nhân: PHẠM NGỌC HÀ
Địa chỉ: KHÓM 2
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 22/09/2021
Ngày hẹn trả: 29/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
8
3
7
4
7
8
 Đang online: 879