TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.23.27.H04-210617-0364

Họ tên người nộp: Trần Văn Dũng
Tổ chức/Cá nhân: Trần Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Thông Lưu A
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 17/06/2021
Ngày hẹn trả: 30/07/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
0
3
4
5
3
 Đang online: 241