TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-210617-0101

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Trần Thị Năm (Giang)
Địa chỉ: Bửu 2
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 17/06/2021
Ngày hẹn trả: 30/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
4
0
3
6
1
3
 Đang online: 240