TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.29.H04-210617-0100

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Đoàn Thị Tư (Thuận)
Địa chỉ: Cái Cùng
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 17/06/2021
Ngày hẹn trả: 21/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
8
5
2
6
9
 Đang online: 225