TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.05.H04-210617-0367

Họ tên người nộp: Bưu điện - Đơn vị nhận
Tổ chức/Cá nhân: Ngô Thị Mực
Địa chỉ: ấp 4
Lĩnh vực: Thủy sản
Tên hồ sơ: Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 17/06/2021
Ngày hẹn trả: 28/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
2
3
8
5
6
1
1
 Đang online: 253