THÔNG BÁO TRẢ HỒ SƠ KHÔNG GIẢI QUYẾT

Hiển thị 1 - 10 của thông báo

STT Mã biên nhận Trích nội dung File đính kèm
1 000.00.23.H04-211012-0002 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211012-0002 TB_TREHAN
2 000.00.23.H04-211011-0077 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211011-0077 TB_TREHAN
3 000.00.23.H04-211006-0083 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211006-0083 TB_TREHAN
4 000.00.23.H04-211005-0308 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211005-0308 TB_TREHAN
5 000.00.23.H04-211001-0205 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0205 TB_TREHAN
6 000.00.23.H04-211001-0204 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0204 TB_TREHAN
7 000.00.23.H04-211001-0203 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0203 TB_TREHAN
8 000.00.23.H04-211001-0201 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0201 TB_TREHAN
9 000.00.23.H04-211001-0200 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0200 TB_TREHAN
10 000.00.23.H04-211001-0199 Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.23.H04-211001-0199 TB_TREHAN

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
6
7
2
8
8
9
 Đang online: 1165