TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 3 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường

Mức 3

Đăng ký

2 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Ủy ban nhân dân cấp huyện Môi trường

Mức 3

Đăng ký

3 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Mức 2

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
7
6
1
8
6
4
 Đang online: 290