TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 2 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo Mức 2
2 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Ban Dân tộc và tôn giáo tỉnh Tôn giáo

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
9
4
8
6
2
 Đang online: 136