TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 3226252000727

Họ tên người nộp: TỪ THỊ BÉ NĂM
Tổ chức/Cá nhân: TỪ THỊ BÉ NĂM
Địa chỉ: ẤP 1
Lĩnh vực: Người có công
Tên hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 18/05/2021
Ngày hẹn trả: 29/06/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
7
5
1
0
8
 Đang online: 268