TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 2016292116077

Họ tên người nộp:
Tổ chức/Cá nhân: Lê Thị Tươi ( Thoa )
Địa chỉ: Cây Giang A
Lĩnh vực: Bảo Trợ Xã Hội
Tên hồ sơ: Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Trạng thái hồ sơ: Đã hoàn trả hồ sơ
Ngày nhận: 18/05/2021
Ngày hẹn trả: 20/05/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
6
7
4
5
9
6
 Đang online: 238