TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 165 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bưu chính

Mức 4

Đăng ký

2 Cấp Giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Điện ảnh

Mức 4

Đăng ký

3 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp Tỉnh Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

7 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Di sản văn hóa

Mức 4

Đăng ký

8 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

9 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

10 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Dịch vụ du lịch khác

Mức 4

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
8
2
2
1
4
5
7
 Đang online: 273