Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 340
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 340
Giải quyết: 314
Trước hạn: 214
Đúng hạn: 303
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 501
Mức độ 3: 6567
Mức độ 4: 1395
Tiếp nhận: 8463
Giải quyết: 7986
Trước hạn: 99
Đúng hạn: 7986
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 150
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 15
Tiếp nhận: 165
Giải quyết: 146
Trước hạn: 58
Đúng hạn: 111
Trễ hạn: 35
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3603
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 5
Tiếp nhận: 3608
Giải quyết: 3481
Trước hạn: 3240
Đúng hạn: 3481
Trễ hạn: 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 76
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 62
Trước hạn: 36
Đúng hạn: 41
Trễ hạn: 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1627
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 1669
Giải quyết: 1580
Trước hạn: 1408
Đúng hạn: 1578
Trễ hạn: 2
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 135
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 135
Giải quyết: 134
Trước hạn: 125
Đúng hạn: 134
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1395
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1426
Giải quyết: 1393
Trước hạn: 1273
Đúng hạn: 1366
Trễ hạn: 27
Sở Tài chính
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 4
Trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 412
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 412
Giải quyết: 325
Trước hạn: 187
Đúng hạn: 323
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2160
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2160
Giải quyết: 2097
Trước hạn: 1656
Đúng hạn: 2026
Trễ hạn: 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 182
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 170
Tiếp nhận: 352
Giải quyết: 292
Trước hạn: 274
Đúng hạn: 292
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 343
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 344
Giải quyết: 305
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 301
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 516
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 520
Giải quyết: 469
Trước hạn: 401
Đúng hạn: 469
Trễ hạn: 0
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3352
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3356
Giải quyết: 3303
Trước hạn: 615
Đúng hạn: 3129
Trễ hạn: 174
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2302
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2308
Giải quyết: 973
Trước hạn: 552
Đúng hạn: 716
Trễ hạn: 257
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 616
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 616
Giải quyết: 351
Trước hạn: 315
Đúng hạn: 343
Trễ hạn: 8
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1710
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1710
Giải quyết: 1248
Trước hạn: 725
Đúng hạn: 1243
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3460
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3463
Giải quyết: 3282
Trước hạn: 513
Đúng hạn: 2896
Trễ hạn: 386
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3064
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3065
Giải quyết: 2029
Trước hạn: 1407
Đúng hạn: 2029
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 13928
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 13934
Giải quyết: 1579
Trước hạn: 1313
Đúng hạn: 1130
Trễ hạn: 449
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 340 0 0 340 314 214 303 11
Sở Công thương 501 6567 1395 8463 7986 99 7986 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 150 0 15 165 146 58 111 35
Sở Giao thông Vận tải 3603 0 5 3608 3481 3240 3481 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 76 0 6 82 62 36 41 21
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1627 24 18 1669 1580 1408 1578 2
Sở Nội vụ 135 0 0 135 134 125 134 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1395 25 6 1426 1393 1273 1366 27
Sở Tài chính 7 0 0 7 4 2 4 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 412 0 0 412 325 187 323 2
Sở Tư Pháp 2160 0 0 2160 2097 1656 2026 71
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 182 0 170 352 292 274 292 0
Sở Xây Dựng 343 1 0 344 305 168 301 4
Sở Y tế 516 0 4 520 469 401 469 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3352 4 0 3356 3303 615 3129 174
UBND Huyện Hòa Bình 2302 3 3 2308 973 552 716 257
UBND Huyện Hồng Dân 616 0 0 616 351 315 343 8
UBND Huyện Phước Long 1710 0 0 1710 1248 725 1243 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3460 3 0 3463 3282 513 2896 386
UBND Thị Xã Giá Rai 3064 1 0 3065 2029 1407 2029 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 0 2 0
UBND TP Bạc Liêu 13928 6 0 13934 1579 1313 1130 449

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
8
4
4
1
8
4
 Đang online: 974