TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đúng hạn

ĐÃ TIẾP NHẬN

Hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

Hồ sơ

Tra cứu tiến độ xử lý

* Nhập mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý

Số biên nhận hồ sơ: 000.00.25.H04-210916-0027

Họ tên người nộp: HUỲNH VĂN THUẬN
Tổ chức/Cá nhân: HUỲNH VĂN THUẬN
Địa chỉ: MỸ TƯỜNG 1
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh
Tên hồ sơ: Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh
Trạng thái hồ sơ: Chờ hoàn trả
Ngày nhận: 16/09/2021
Ngày hẹn trả: 21/09/2021

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
3
7
5
8
6
3
5
 Đang online: 438