TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 4 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

2 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện

Mức 3

Đăng ký

4 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Thể dục Thể thao

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
0
2
5
1
8
6
 Đang online: 356