Thống kê


Năm
Đơn vị

Ban Dân tộc - Tôn giáo
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 15
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 15
Trễ hạn: 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trước hạn: 2
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 2
Công an Tỉnh
Mức độ 2: 370
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 370
Giải quyết: 360
Trước hạn: 255
Đúng hạn: 349
Trễ hạn: 11
Sở Công thương
Mức độ 2: 522
Mức độ 3: 8113
Mức độ 4: 1739
Tiếp nhận: 10374
Giải quyết: 9791
Trước hạn: 116
Đúng hạn: 9791
Trễ hạn: 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 171
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 188
Giải quyết: 164
Trước hạn: 70
Đúng hạn: 125
Trễ hạn: 39
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 3990
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 22
Tiếp nhận: 4012
Giải quyết: 3827
Trước hạn: 3570
Đúng hạn: 3826
Trễ hạn: 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 81
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 66
Trước hạn: 37
Đúng hạn: 42
Trễ hạn: 24
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2: 1729
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 1776
Giải quyết: 1693
Trước hạn: 1508
Đúng hạn: 1693
Trễ hạn: 0
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 157
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 157
Giải quyết: 154
Trước hạn: 145
Đúng hạn: 154
Trễ hạn: 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ 2: 1561
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 1598
Giải quyết: 1579
Trước hạn: 1433
Đúng hạn: 1549
Trễ hạn: 30
Sở Tài chính
Mức độ 2: 15
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15
Giải quyết: 11
Trước hạn: 8
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 2
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 472
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 474
Giải quyết: 399
Trước hạn: 227
Đúng hạn: 397
Trễ hạn: 2
Sở Tư Pháp
Mức độ 2: 2379
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2379
Giải quyết: 2328
Trước hạn: 1813
Đúng hạn: 2234
Trễ hạn: 94
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 195
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 192
Tiếp nhận: 387
Giải quyết: 307
Trước hạn: 289
Đúng hạn: 307
Trễ hạn: 0
Sở Xây Dựng
Mức độ 2: 351
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 351
Giải quyết: 321
Trước hạn: 168
Đúng hạn: 317
Trễ hạn: 4
Sở Y tế
Mức độ 2: 574
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 603
Giải quyết: 508
Trước hạn: 427
Đúng hạn: 504
Trễ hạn: 4
Thanh tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
UBND Huyện Đông Hải
Mức độ 2: 3726
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3731
Giải quyết: 3669
Trước hạn: 671
Đúng hạn: 3490
Trễ hạn: 179
UBND Huyện Hòa Bình
Mức độ 2: 2414
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 2420
Giải quyết: 1086
Trước hạn: 627
Đúng hạn: 780
Trễ hạn: 306
UBND Huyện Hồng Dân
Mức độ 2: 648
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 648
Giải quyết: 366
Trước hạn: 326
Đúng hạn: 356
Trễ hạn: 10
UBND Huyện Phước Long
Mức độ 2: 1993
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1993
Giải quyết: 1480
Trước hạn: 779
Đúng hạn: 1475
Trễ hạn: 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi
Mức độ 2: 3743
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3746
Giải quyết: 3573
Trước hạn: 555
Đúng hạn: 3125
Trễ hạn: 448
UBND Thị Xã Giá Rai
Mức độ 2: 3209
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3219
Giải quyết: 2177
Trước hạn: 1506
Đúng hạn: 2177
Trễ hạn: 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trước hạn: 1
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 0
UBND TP Bạc Liêu
Mức độ 2: 15870
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15879
Giải quyết: 1614
Trước hạn: 1377
Đúng hạn: 1164
Trễ hạn: 450
Bảng thống kê chi tiết đơn vị
Đơn vị Mức độ 2 (thủ tục) Mức độ 3 (thủ tục) Mức độ 4 (thủ tục) Tiếp nhận (hồ sơ) Giải quyết (hồ sơ) Trước hạn (hồ sơ) Đúng hạn (hồ sơ) Trễ hạn (hồ sơ)
Ban Dân tộc - Tôn giáo 15 0 0 15 15 8 15 0
Ban Quản lý các khu công nghiệp 6 0 0 6 4 2 2 2
Công an Tỉnh 370 0 0 370 360 255 349 11
Sở Công thương 522 8113 1739 10374 9791 116 9791 0
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ 171 0 17 188 164 70 125 39
Sở Giao thông Vận tải 3990 0 22 4012 3827 3570 3826 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 81 0 1 82 66 37 42 24
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1729 24 23 1776 1693 1508 1693 0
Sở Nội vụ 157 0 0 157 154 145 154 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1561 26 11 1598 1579 1433 1549 30
Sở Tài chính 15 0 0 15 11 8 9 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 472 2 0 474 399 227 397 2
Sở Tư Pháp 2379 0 0 2379 2328 1813 2234 94
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 195 0 192 387 307 289 307 0
Sở Xây Dựng 351 0 0 351 321 168 317 4
Sở Y tế 574 10 19 603 508 427 504 4
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
UBND Huyện Đông Hải 3726 5 0 3731 3669 671 3490 179
UBND Huyện Hòa Bình 2414 3 3 2420 1086 627 780 306
UBND Huyện Hồng Dân 648 0 0 648 366 326 356 10
UBND Huyện Phước Long 1993 0 0 1993 1480 779 1475 5
UBND Huyện Vĩnh Lợi 3743 3 0 3746 3573 555 3125 448
UBND Thị Xã Giá Rai 3209 10 0 3219 2177 1506 2177 0
UBND Tỉnh Bạc Liêu 3 0 0 3 2 1 2 0
UBND TP Bạc Liêu 15870 9 0 15879 1614 1377 1164 450

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
4
7
0
3
6
2
7
 Đang online: 675