TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 38 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Văn Hóa – Thông tin Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Mức 4

Đăng ký

2 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

3 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoà Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

4 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

6 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

7 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 3

Đăng ký

8 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp Hộ Tịch

Mức 4

Đăng ký

9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế Lưu thông hàng hóa trong nước

Mức 4

Đăng ký

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
9
6
6
3
7
 Đang online: 193