TRA CỨU


Thủ tục hành chính


Nhóm đơn vị
Đơn vị
Lĩnh vực
Mức độ
Tên thủ tục

Tìm thấy 162 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân Công An

Mức 3

Đăng ký

2 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch

Mức 4

Đăng ký

3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi Mức 2
4 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi Mức 2
5 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Ủy ban nhân dân cấp xã Nuôi con nuôi Mức 2
6 Thủ tục bầu hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
7 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật Mức 2
8 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

9 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

10 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Mức 3

Đăng ký

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
7
9
3
8
5
9
1
 Đang online: 101