Thủ tục hành chính


Đơn vị
Lĩnh vực
Tên thủ tục
Từ ngày
Đến ngày

Tìm thấy 2375 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đã giải quyết Chưa giải quyết
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực 17470 15896 1574
2 Đăng ký khai sinh Hộ tịch 10652 9289 1363
3 Thông báo hoạt đông khuyến mại Xúc tiến thương mại 9622 9071 551
4 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp 9293 9185 108
5 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Đất đai 6787 3354 3433
6 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 6382 4735 1647
7 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp. Đường bộ 5984 5971 13
8 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai 4649 2868 1781
9 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch 4616 4336 280
10 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ 4001 3814 187
11 Thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Đất đai 3679 1536 2143
12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch 3650 3584 66
13 Thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đất đai 3422 1140 2282
14 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Bảo Trợ Xã Hội 2884 2462 422
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai Chứng thực 2645 2545 100
16 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo Trợ Xã Hội 2645 1592 1053
17 Đăng ký kết hôn Hộ tịch 2603 2437 166
18 Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh 2490 2353 137
19 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai 2417 976 1441
20 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực 2393 2322 71

 

   

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
1
3
4
3
1
8
4
 Đang online: 217